El Mail Marketing i la captació de Leads

Quan decidim llançar una campanya de màrqueting en línia tenim diversos mitjans per donar a conèixer la nostra marca, producte, novetats, etc. Aquest article el volem dedicar a una les accions més importants, l’e-mail màrqueting, i més en concret la captació d’usuaris a través d’aquest. El primer que hem de tenir en compte és l’objectiu que anem a marcar per a la nostra estratègia: – Obtenir trànsit qualificat, leads, vendes, etc. – Fidelitzar als nostres clients. – Millorar la imatge de la nostra marca. Si decidim captar l’usuari pels nostres propis mitjans hem de conèixer si tenim habilitat un formulari de registre a la nostra web, si per descarregar informació o una demo a canvi han d’omplir un formulari, o si podem llançar un concurs o sorteig a canvi dels dades de registres. Però com podem captar registres a través de mitjans externs? Per desenvolupar una base de dades pròpia de potencials clients hi ha diverses eines i tècniques. Si ho fem a través de llistes de distribució externes, aquestes serien les 4 principals: 1) Co-registres: L’usuari es registra en diversos llocs alhora, però escollint en quins d’ells vol cedir les seves dades. 2) Co-patrocini: Diversos patrocinadors d’una mateixa campanya, l’usuari dóna permís per cedir les seves dades als diferents patrocinadors de la campanya amb un sol clic. 3) Email màrqueting exclusiu. Una campanya exclusiva per a un sol...

Read More