En més o menys mesura, tots som dissenyadors.

Quan decidim on volem posar els mobles, o com pengem els quadres per a que quedin millor. Quan triem la corbata que millor combini o quan triem la brusa que millor s’hi diu amb la faldilla, tots estem fent un exercici de disseny en el que estem primant l’estètica.

disseny - design

Entre d’ altres, els Responsables de Logística són històricament grans dissenyadors. Tenen una gran capacitat per a dissenyar circuits interns de moviment de mercaderies, controlen els temps, els trajectes, longituds i velocitats per a acabar executant projectes molt destacables en quant a “disseny aplicat”, fent un ús un tant lliure del terme.

 

La paraula “disseny” és d’us molt habitual seguida de termes de molts àmbits diferents: Disseny Gràfic, Disseny Editorial, Disseny Universal, Disseny Centrat en l’ usuari, Disseny d’ Identitat Corporativa, Disseny de senyalèctica, Disseny intel·ligent, Disseny Industrial, Disseny d’ indumentària.

 

Plantegem-nos en el dia a dia quantes accions realitzem en les quals hem fet un “disseny previ” per a que surtin bé. Les millors, sens dubte, són també Disseny Clau.